Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

KONTAKT:

(+48) 55 629 05 93

POCZTA:

centrum@ans-elblag.pl

ADRES:

ul. Zacisze 12, 82-300 Elbląg

Polish English Ukrainian

Wsparcie Unijne

Strona Główna

Przedsiębiorcy lub osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mają możliwość korzystania z funduszy unijnych
uczestnicząc w konkursach ogłaszanych przez instytucje wdrażające poszczególne programy operacyjne.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

Działanie to skierowane jest do osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Ze wsparcia do 40.000 zł mogą skorzystać zarówno osoby pracujące, jak i niezatrudnione.

Szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

http://www.elblag.up.gov.pl/ (zakładka Programy EFS)


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)

Szczegółowe informacje:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

www.parp.gov.pl

Wsparcie inwestycji w zakresie zakupu i wdrożenia nowej technologii (nie stosowanej dłużej niż 5 lat) lub wdrożenie własnej.

Szczegółowe informacje:
Bank Gospodarstwa Krajowego

www.bgk.com.pl


Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM)

Szczegółowe informacje:
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

wmarr.olsztyn.pl