Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

KONTAKT:

(+48) 55 629 05 93

POCZTA:

centrum@ans-elblag.pl

ADRES:

ul. Zacisze 12, 82-300 Elbląg

Polish English Ukrainian

Przedsiębiorstwo

Strona Główna

ABY ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NALEŻY PRZEJŚĆ PRZEZ KILKA ETAPÓW


Znalezienie dobrego pomysłu na przedsiębiorstwo należy opierać na posiadanych predyspozycjach, umiejętnościach i zainteresowaniach oraz aktualnych potrzebach na rynku.

Bardzo ważne jest pozyskanie odpowiedniej bazy materialnej do prowadzenia działalności gospodarczej, należy posiadać miejsce oraz środki. Wymaga to określonych funduszy, najlepiej własnych, jednak możliwe jest również stworzenie bazy kapitałów obcych (kredyty) oraz gospodarowanie środkami wypożyczonymi.

Podjęcie własnej działalności gospodarczej wymaga wyboru firmy prawnej przedsiębiorstwa a następnie dokonaniu wszelkich formalności związanych z obowiązkami, jakie powstają przy tworzeniu nowego podmiotu gospodarczego.

Po dokonaniu wszelkich formalności związanych z wpisywaniem przedsiębiorcy do rejestru należy złożyć zamówienie na wykonanie pieczęci firmowej, która będzie niezbędna przy dokonywaniu innych spraw związanych z podjęciem własnej działalności gospodarczej.

Każde nowe przedsiębiorstwo otrzymuje swój własny, statyczny, dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny w systemie REGON. Pozwala on na identyfikację każdego dowolnego przedsiębiorstwa i powinien być wykorzystywany we wszystkich kontaktach zewnętrznych. Numer identyfikacyjny REGON wydaje urząd statystyczny.

Przedsiębiorstwa otwierają swoje rachunki bankowe w wybranym przez siebie banku. Rachunek bankowy służy przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za jego pośrednictwem oraz stałego wykazywania bieżącego stanu środków pieniężnych posiadanych w banku.

Fakt powstania oraz rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej powinien być zgłoszony do właściwych urzędów skarbowych, w celu ustalenia obowiązku podatkowego. Zawiadomienie następuje poprzez wypełnienie właściwych formularzy i złożenie ich w urzędzie skarbowym. Każdy podatnik otrzymuje pisemne potwierdzenie rejestracji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Podstawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest dokonanie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz osobowych i majątkowych. Obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z mocy prawa podlegają:

Zawarcie wymienionych ubezpieczeń powstaje z mocy prawa z chwilą nawiązania stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Obowiązki w zakresie zatrudniania pracowników dotyczą: