Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

KONTAKT:

(+48) 55 629 05 93

POCZTA:

centrum@ans-elblag.pl

ADRES:

ul. Zacisze 12, 82-300 Elbląg

Polish English Ukrainian

Wyniki naboru – Edycja 2023

Strona Główna

Nabór uczestników do projektu „Startup House IV – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” został zakończony. Wszystkie wnioski, które wpłynęły, zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Rekrutacyjną. Zgodnie z Regulaminem Rekrutacyjnym, wsparciem objęte zostaną przedsiębiorstwa, które w zakresie kryteriów merytorycznych punktowych uzyskały minimum punktowe, tzn. 60% wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz otrzymały najwyższą liczbę punktów.

Do uczestnictwa w projekcie zostały rekomendowane następujące przedsiębiorstwa:


Projekt „Startup House IV – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 4 966 197,00 zł, dofinansowanie: 4 221 267,45 zł.

Dofinansowanie Projektu ze środków RPO Warmia i Mazury