Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

KONTAKT:

(+48) 55 629 05 93

POCZTA:

centrum@ans-elblag.pl

ADRES:

ul. Zacisze 12, 82-300 Elbląg

Polish English Ukrainian

Projekt “STARTER – Akademicki Dopalacz Przedsiębiorczości” realizowany był przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości ANS w Elblągu w okresie – 2005. Założenie projektu zakładało prawidłowe przygotowanie przyszłych uczestników i odbiorców Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości ANS w Elblągu, a także promocja aktywności zawodowej oraz samej idei rozpoczynania działalności gospodarczej jeszcze w trakcie studiów lub zaraz po ich zakończeniu.

Projekt “STARTER” finansowany był ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Uzyskane fundusze pozwoliły na wyposażenie AIP w narzędzia informatyczne, służące promocji samej idei inkubatorów i przedsiębiorczości zarówno wśród studentów jak i absolwentów.

Rezultatem wyżej wymienionych działań informacyjno-promocyjnych było powołanie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości ANS w Elblągu. Na początku 2006 roku do współpracy przyłączyła się pierwsza studencka, informatyczna firma – „Flusso”, której właścicielem został student III roku Instytutu Informatyki Stosowanej. Firma realizowała ona kilka projektów informatycznych dla elbląskich firm. Jeden z większych projektów został zlecony przez Centrum Kultury Międzynarodowej „Światowid” w Elblągu, bezpośrednio dla Inkubatora.

Funkcjonowanie firmy „Flusso” w strukturze AIP regulowane jest umową pomiędzy beneficjentem a ANS. Aktualnie firma rozszerza swoją działalność poza region Warmińsko-Mazurski, świadcząc ofertę zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Firma angażuje się w akcje społeczne i charytatywne, swego czasu jako sztab medialny prowadziła akcję WOŚP w Elblągu, tworząc całą wizualizację, m. in. plakatów reklamowych, kubków czy zegarków.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości ANS w Elblągu od początku swojego istnienia ma charakter niekomercyjnej działalności gospodarczej, ukierunkowanej na świadczenie pomocy swoim beneficjentom.


Cel projektu:

Wartość projektu – 25 600 zł.
Źródło – Ministerstwo Gospodarki.