Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

KONTAKT:

(+48) 55 629 05 93

POCZTA:

centrum@ans-elblag.pl

ADRES:

ul. Zacisze 12, 82-300 Elbląg

Polish English Ukrainian

Rekrutacja do Projektu – Edycja 2022

Strona Główna

Rekrutacja do Projektu “STARTUP HOUSE IV – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”

Zgłoszenia można nadsyłać w terminie

od 1 października do 15 listopada 2021 roku do godz. 13:00.

Lista rankingowa zostanie opublikowana 15 grudnia 2021 roku.

Wydarzenie to skierowane jest przede wszystkim do firm, które powstały dzięki wsparciu ze środków innych działań / poddziałań RPO WiM 2014-2020, bądź innych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz firm funkcjonujących w ramach zidentyfikowanych, regionalnych, inteligentnych specjalizacji, czyli tzw. branż średnio-wysokiej i wysokiej techniki. Bezpłatny program inkubacji obejmować będzie:

Dokumenty powinny zostać wysłane drogą elektroniczną na adres biuroaip@ans-elblag.pl lub złożone osobiście w Biurze Projektu ANS w Elblągu (ul. Zacisze 12, pokój 1).


Projekt „Startup House IV – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 4 966 197,00 zł, dofinansowanie: 4 221 267,45 zł.

Dofinansowanie Projektu ze środków RPO Warmia i Mazury