Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

KONTAKT:

(+48) 55 629 05 93

POCZTA:

centrum@ans-elblag.pl

ADRES:

ul. Zacisze 12, 82-300 Elbląg

Polish English Ukrainian

Nasze Misje

Strona Główna

Najważniejszym zasobem każdego regionu są ludzie. Proces przygotowania strategii AIP pokazał, że ANS w Elblągu dysponuje studentami jak i pracownikami, którzy wykazują się inicjatywą i chcą wpływać zarówno na rozwój Uczelni jak i jej regionu.

Strategia AIP zakłada rozwój poprzez wspieranie przedsiębiorczości, które rozumiane jest jako:

Główną misją Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości ANS w Elblągu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych karier społeczności akademickiej, komercjalizacja dóbr materialnych i intelektualnych studentów, absolwentów i pracowników, oraz wspieranie wzrostu konkurencyjności województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości.