Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

KONTAKT:

(+48) 55 629 05 93

POCZTA:

centrum@ans-elblag.pl

ADRES:

ul. Zacisze 12, 82-300 Elbląg

Polish English Ukrainian

ANS w Elblągu w okresie 2012 roku zrealizowała projekt pt. “BIOS”, w ramach inicjatywy “Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu”. W koncepcji projektu przyjęto, że działania Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości ANS w Elblągu powinny skuteczniej stymulować  powstawanie nowych, innowacyjnych firm, współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a ANS, jak również pomiędzy samymi przedsiębiorstwami, przyczyniając się do budowy gospodarki opartej na wiedzy.

W ramach projektu dokonano audytu, polegającego na identyfikacji i analizie barier oraz sił motorycznych lokalnego systemu komercjalizacji wiedzy. Przedstawione zostały rekomendacje zmian w systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, redukujące zdefiniowane bariery jak i wzmacniające siły motoryczne. Powstała również baza dobrych praktyk, która służy jako inspiracja do rozwoju proinnowacyjnych firm w regionie.

Wartość projektu – 23 000 zł.