Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

KONTAKT:

(+48) 55 629 05 93

POCZTA:

centrum@ans-elblag.pl

ADRES:

ul. Zacisze 12, 82-300 Elbląg

Polish English Ukrainian

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości ANS w Elblągu, jako jednostka ogólnouczelniana, działa na rzecz Uczelni. Zgodnie z tym założeniem, nie posiada oddzielnej rejestracji, numeru NIP czy REGION, jednak ze względu na pozaustawowe działania prowadzone przez AIP, posiada wydzielony rachunek bankowy oraz księgowość obsługującą jednostkę, jak i grupy beneficjentów.

Rozliczenia finansowe realizowane są w Kwesturze ANS w Elblągu, przy współpracy z zespołem rozliczeniowym. Zgodnie ze strategią rozwoju Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości ANS w Elblągu, Inkubator systematycznie zwiększa swoją bazę materialną, wzbogacając inwentarz własny jak i Uczelni.

Działania Inkubatora wspierane są przez grupę wykładowców, będących reprezentantami
każdego z Instytutów oraz pracowników administracyjnych ANS w Elblągu.

Inicjatywa AIP skierowana jest głównie do studentów, absolwentów oraz pracowników ANS w Elblągu, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić własną działalność gospodarczą. AIP umożliwia realizację swojego pomysłu biznesowego bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów i ryzyka. Jest szansą dla młodych, ambitnych osób z pomysłem na własny biznes.

Prowadzenie własnej firmy nie należy do łatwych rzeczy. AIP to miejsce, w którym trudne i skomplikowane zagadnienia związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej stają się rzeczami łatwymi i prostymi, a co najważniejsze – tanimi i mało ryzykownymi.